Straelende Route

Co-creatieproject voor kinderen uit het basisonderwijs

Stichting Doejemee ontwikkelde op basis van de methodiek ‘Straelende Route’ een cultuureducatief lesprogramma binnen het project Kapellenbaan. Dit lesprogramma wordt (op maat) aangeboden aan scholen binnen de Gemeenten Boxmeer en Gennep. Het programma heeft een onderzoekend karakter en volgt de principes van ontwerp-denken waardoor de deelnemende kinderen:

  • zich verbonden voelen met de culturele kracht in de regio (dichtbij en lokaal);
  • kennis kunnen maken met eigentijdse kunst;
  • een taal ontdekken die gedachten en gevoelens kunnen uitdrukken;
  • in een wereld vol prikkels een niet-religieuze plek voor verstilling kunnen herkennen.

Scholen die interesse hebben kunnen contact opnemen met Ellen Smits van Stichting Doejemee: Stuur haar gerust een mailtje op ellen@doejemee.nu
Of neem een kijkje op de website: www.doejemee.nu