Straelende Route

Kapellenbaan voor kinderen uit het basisonderwijs

In samenwerking met vakspecialisten Stichting Doejemee en scholenkoepel SKOV wordt een educatief programma ontwikkeld voor het basisonderwijs. In de loop van 2021 wordt het lesmateriaal ter beschikking gesteld voor scholen in het Land van Cuijk.

Straelend werkwijze

Het programma komt tot stand middels de Straelend-werkwijze van Stichting Doejemee. Hierbij zijn kinderen het kompas om inhoud te geven aan het programma, en de vertaalslag te maken naar de verbinding met de maatschappij. 

Rust, bezinning en zingeving betekent voor elk kind iets anders. Waar het ene kind zijn hoofd leeg kan maken in de natuur, zoekt de ander het liever in een doe-activiteit. Het programma helpt kinderen om dit in zichzelf te ontdekken. 

Het programma zorgt ervoor dat kinderen meer binding en bewustzijn ontwikkelen t.o.v.

  • Hun eigen verbeeldingskracht en creativiteit 
  • Hedendaagse kunst
  • Hun omgeving in het Land van Cuijk 
  • Verleden en toekomst 

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@doejemee.nu