Bouwt u mee?

Stichting Cultuur Zonder Grenzen zoekt Grenzeloze Baanbrekers, Hoeders van de Heerlijkheid Ruim Baan én Baandeelhouders in ons Vruchteloos Vennootschap De Bezinning. Word onderdeel van ons platform en neem een ‘maatschappelijk aandeel’ in KAPELLENBAAN. Zo bouwt u mee aan een uniek project.

SAMEN DE KAPELLENBAAN OP!?
Het platform Kapellenbaan biedt kansen. Kansen om samen nieuwe tradities te creëren, samen bestaande tradities te hernieuwen en om samen te vernieuwen. Wij nodigen u uit om toe te treden tot één van de volgende genootschappen waarmee u automatisch onderdeel wordt van ons groeiend platform.

Grenzeloze Baanbrekers
Bedrijven die hun maatschappelijke betrokkenheid om willen zetten in een 5-jarige verbinding met het project Kapellenbaan. 

De Grenzeloze Baanbreker is een overtuigd bewoner van het land van Cuijk of Maasduinen.
Hij ziet louter kansen in deze regio en breekt graag een lans voor Verbinding, Vooruitgang en Verbeelding. Stichting Cultuur Zonder Grenzen zoekt 5 Grenzeloze Baanbrekers die samen met ons één front willen vormen als het gaat om het creëren van Verbinding. De Kapellenbaan biedt hen de kans om zich van hun meest maatschappelijk kant te laten zien als het gaat om het genereren van Vooruitgang en het Verbeelden van een inspirerende toekomst.

Een regionaal bedrijf krijgt het label Grenzeloze Baanbreker wanneer men één van de kunstwerken adopteert. Wij bieden iedere Grenzeloze Baanbreker een programma waarin het atelier van de kunstenaar wordt bezocht, de curator een bedrijfslezing geeft en er een jaarlijkse Baanbrekende Bezinning bij het geadopteerde kunstwerk wordt georganiseerd waar u prominent in beeld zult zijn.
Adoptie van een kunstwerk bedraagt € 10.000. Wij kijken er naar uit met u te verbinden.

Hoeders van de Heerlijkheid Ruim Baan
Met Kapellenbaan herintroduceren we opnieuw een Heerlijkheid. Nadat in 1795 de Heerlijkheid Het Land van Cuijk opgeheven werd, is het nu tijd om de Heerlijkheid Ruim Baan in het leven te roepen. Parallel aan de vorming van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Hernieuwing vanuit traditie.

Uiteraard hebben we hoeders nodig die het kostbaar goed: de Heerlijkheid zullen behoeden.
Zij genieten een onbekend aanzien. Alleen de hoeders zelf herkennen andere hoeders aan het unieke versiersel dat bij de Heerlijkheid Ruim baan hoort. De Hoeders komen samen bij iedere onthulling van een nieuw deel Kapellenbaan. Tijdens besloten bijeenkomsten krijgen zij de ruimte plannen te smeden voor de hernieuwing van de Heerlijkheid. De Hoeders van de Heerlijkheid weten als geen ander welke waarde de regio verbergt. Gezamenlijk met hen ontsluiten wij het intrinsieke potentieel. Zonder borstklopperij, maar absoluut mét gepaste trots. Voor € 5.000 mag u zich hoeder van de Heerlijkheid Ruim Baan noemen. Bent u klaar om de toekomst te smeden?

Baandeelhouders van Het Vruchteloos Vennootschap De Bezinning
Kapellenbaan biedt de mogelijkheid om toe te treden tot het Vruchteloos Vennootschap De Bezinning. Dit Vennootschap organiseert onregelmatige inspiratiebijeenkomsten, gesitueerd in de buitenlucht, rondom één van de kunstwerken van de Kapellenbaan. De namen van de leden van dit vennootschap zijn strikt geheim, de agenda van de bijeenkomsten is geheim, zelfs de doelstelling is geheim. Zo wordt de druk weggenomen en kan men tot rust komen in een inspirerend moment waarin voornamelijk bezinning voorop staat. Het leidt niet tot persoonlijk gewin, louter tot spiritueel gewin en een saamhorigheidsgevoel. Uniek is in het land van Cuijk, tussen de Maasheggen.

Het aantal uit te geven Baandelen is gemaximeerd op 100. Meerdere aandelen nemen mag uiteraard. Voor € 500 heeft u een Baandeel en neemt u intrede tot het Vruchteloos Vennootschap De Bezinning. Wij verwelkomen u graag.